Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân

Bài làm:

Câu 4:

  • Giảm phân kết hợp với thụ tinh và nguyên phân là cơ chế đảm bảo việc duy trì bộ NST đặc trưng và ổn định cho loài.
  • Góp phần cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên, tiến hóa
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021