Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tại sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

Bài làm:

Câu 2: Nếu NST sau khi nhân đôi, lại tách rời nhau rồi mới phân li về 2 cực của tế bào thì có thể tạo ra những sai lệch trong nguyên phân. Vì vậy mà sau khi nhân đôi, NST vẫn còn dính với nhau ở tâm động, đảm bảo cho việc phân chia đồng đều các nhiễm sắc tử về các tế bào con.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021