Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn đều được cấu tạo từ prôtêin nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính. Dựa vào kiến thức trong bài, em hãy cho biết sự khác nhau đó là do đâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn đều được cấu tạo từ prôtêin nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính. Dựa vào kiến thức trong bài, em hãy cho biết sự khác nhau đó là do đâu?

Bài làm:

Câu 3: Các phân tử protein khác nhau:

  • Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin
  • khác nhau về cấu trúc không gian 3 chiều ở cấu trúc bậc 3 và 4.
  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021