Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

Bài làm:

Câu 3:

  • Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào.
  • Vận động viên đang tập luyện cần nhiều năng lượng. Do đó, quá trình hô hấp diễn ra mạnh mẽ
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021