Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 105 - sgk Sinh học 10

Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.

Bài làm:

  • Ở vi khuẩn các bào tử sinh sản là bào tử đốt, ngoại bào tử đều là bào tử sinh sản vô tính.
  • Ở nấm có hai loại bào tử sinh sản:
    • Bào tử hữu tính: bào tử túi (nấm men rượu), bào tử tiếp hợp (nấm tiếp hợp)...
    • Bào tử vô tính: bào tử trần có nấm Aspertillus (nấm cúc), nấm Penicillium (nấm chổi) và bào tử có ở nấm Mucor.

Bào tử nấm rất đa dạng, có thể chuyển động hoặc không chuyển động.
Bào tử nấm chỉ có các lớp màng cấu tạo chủ yếu từ hêmixenlulôzơ và kitin, không có canxiđipicolinat kém chịu nhiệt.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021