Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.

Bài làm:

Câu 2:

  • Dạng hạt, kích thước và số lượng tùy thuộc từng tế bào
  • Có 2 lớp màng bao bọc:
    • Màng ngoài không gấp nếp
    • Màng trong gấp nếp thành các mào chứa enzim hô hấp
  • Bên trong chứa ADN dạng vòng và riboxom
  • Chức năng: chuyển hóa chất hữu cơ tạo năng lượng ATP cung cấp cho tế bào
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021