Tại sao khi để quả vải chín 3-4 ngày có mùi chua?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 94 - sgk Sinh học 10

Tại sao khi để quả vải chín 3-4 ngày có mùi chua?

Bài làm:

  • Để quả vải chín 3-4 ngày sẽ có vị chua vì dịch quả vải chứa rất nhiều đường. Ở vỏ quả nấm men xâm nhập vào trong quả và xảy ra quá trình lên men, chúng chuyển hóa đường thành rượu và từ rượu thành axit ( có mùi chua).

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021