Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 118 - sgk Sinh học 10

Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.

Bài làm:

  • Capsit chính là vỏ prôtêin bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic.
  • Capsôme: vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin.
  • Nuclêôcapsit: Gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.
  • Vỏ ngoài: vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021