Nêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt.

Bài làm:

Câu 2:

  • Có 2 loại:
    • Lưới nội chất trơn: tham gia tổng hợp lipit, chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại
    • Lưới nội chất hạt (đính các hạt riboxom) tham gia tổng hợp protein
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021