Nêu điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

 • 1 Đánh giá

Câu 6: Nêu điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Bài làm:

Câu 6:

 • Tế bào nhân sơ:
  • kích thước nhỏ
  • có thành tế bào, một số có lông và roi
  • không có các bào quan có màng bao bọc
  • chưa có nhân hoàn chỉnh chứa ADN dạng vòng
 • Tế bào nhân thực:
  • kích thước lớn hơn
  • có nhiều bào quan có màng bao bọc
  • nhân hoàn chỉnh chứa ADN thẳng liên kết với protein tạo thành chất nhiễm sắc
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021