Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 101 - sgk Sinh học 10

Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn?

Bài làm:

  • Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng
  • Pha lũy thừa (pha log): Sinh trưởng với tốc độ lớn nhất, số lượng tế bào trong quần thể tăng nhanh
  • Pha cân bằng: Số lượng vi khuẩn đạt cực đại và không đổi theo thời gian (số tế bào sinh ra = số tế bào chết đi)
  • Pha suy vong
    • Nguồn dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy
    • Số tế bào trong quần thể giảm dần

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021