Giải bài 10 sinh 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Giải sinh lớp 10, Giải bài 10 sinh 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo), để học tốt sinh 10. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

A. Lý thuyết

VIII. Khung xương tế bào

 • Bao gồm hệ thống các vi ống, vi sợi và sợi trung gian
 • Chức năng: là giá đỡ và tạo hình dạng tế bào; là nơi neo đậu của các bào quan

IX. Màng sinh chất

 • Là mô hình khảm động:
  • Gồm 2 thành phần chính: photpholipit và protein
  • Chứa các phân tử colesteron, các protein (kênh vận chuyển) xen kẽ
  • Bên ngoài tế bào chứa: thụ thể, kênh, dấu chuẩn nhận biết tế bào
 • Chức năng:
  • Thực hiện trao đổi chất có chọn lọc giữa tế bào với môi trường ngoài
  • Vận chuyển các chất, thu nhận thông tin, dấu chuẩn nhận biết

X. Các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất

1. Thành tế bào

 • Ở thực vật là thành xenlulozo, ở nấm là kitin
 • Chức năng: định dạng và bảo vệ tế bào

2. Chất nên ngoại bào

 • Chủ yếu là các loại sợi glicoprotein
 • Chức năng: giúp tế bào thu nhận thông tin và liên kết các tế bào với nhau

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Phân biệt thành tế bào của thực vật với thành tế bào có vi khuẩn và nấm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Chất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021