Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.

Bài làm:

Câu 1:

  • Bào quan chỉ có ở tế bào thực vật
  • Có 2 lớp màng bao bọc
  • Bên trong chất nền và hệ thống túi dẹt (tilacoit, grana) chứa enzim quang hợp
  • Có chứa ADN dạng vòng, riboxom
  • Chức năng: chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021