Thế nào là năng lượng?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Thế nào là năng lượng?

Bài làm:

Câu 1:

  • Năng lượng được định nghĩa là khả năng sinh công.
  • Chia năng lượng thành 2 dạng:
    • Động năng: là dạng năng lượng sẵn sàng sinh công
    • Thế năng: là dạng năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công
  • Năng lượng trong tế bào thường tồn tại ở dạng tiềm ẩn chủ yếu trong các liên kết hóa học.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021