Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Bài làm:

Câu 1:

  • Sinh vật có khả năng quang hợp: thực vật, tảo, một số vi khuẩn
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021