Mô tả tóm tắt các kì của giảm phân I.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Mô tả tóm tắt các kì của giảm phân I.

Bài làm:

Câu 1:

1. Kì đầu I

  • Các NST kép bắt cặp, tiếp hợp với nhau và có thể xảy ra trao đổi chéo
  • NST dần co xoắn, thoi phân bào hình thành và đính vào 1 phía của tâm động
  • Màng nhân và nhân con tiêu biến

2. Kì giữa I

  • NST co xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

3. Kì sau I

  • Mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về 1 cực của tế bào

4. Kì cuối I

  • NST dãn xoắn
  • Màng nhân và nhân con xuất hiện
  • Thoi phân bào tiêu biến

=> Kết quả: Sau giảm phân I, từ 1 tế bào (2n NST đơn) tạo ra 2 tế bào (n NST kép)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021