Đặc điểm chính của giới Khởi sinh, Nguyên sinh, giới Nấm

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm

Bài làm:

Câu 2:

  • Giới Khởi sinh gồm các loài vi khuẩn: sinh vật nhân sơ, có kích thước bé nhỏ, phương thức sống đa dạng, sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng hoại sinh.
  • Giới Nguyên sinh gồm các sinh vật có đặc điểm: nhân thực, đơn bào hoặc đa bào đơn giản, sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng hoại sinh.
  • Giới Nấm gồm các sinh vật có đặc điểm: nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, có thành kitin, sống dị dưỡng (hoại sinh, kí sinh, cộng sinh)
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021