Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Bài làm:

Câu 3: Trong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quá trình quang hợp là các sắc tố quang hợp: clorophyl (chất diệp lục), carôterôit (sắc tố vàng, da cam, tím đó), phicôbilin).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021