Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Bài làm:

Câu 1:

  • Oxi được giải phóng từ nước trong pha sáng
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021