Nêu khái quát những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Trãi

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 13 sgk Ngữ Văn 10 tập 2

Nêu khái quát những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Trãi

Bài làm:

  • Nội dung văn chương: Hội tụ 2 nguồn cảm hứng lớn yêu nước - nhân đạo.
  • Nghệ thuật: văn chương Nguyễn Trãi có đóng góp lướn cả hai bình diện cơ bản nhất là thể loại và ngôn ngữ. Ông là nhà văn chính luận kiệt xuất, nhà thơ khai sáng văn học tiếng việt, với sáng tác bằng chữ Nôm góp phần làm cho tiếng việt trở thành ngôn ngữ dân tộc giàu và đẹp.

  • 298 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 10 tập 2