Nêu khái quát những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Trãi Bài 4 trang 13 SGK Ngữ văn 10 tập 2

Nội dung
  • 4 Đánh giá

Bài 4 trang 13 SGK Ngữ văn 10 tập 2

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết, chính xác đáp án Bài 4 trang 13 SGK Ngữ văn 10 tập 2.

Câu 4 trang 13 sgk Ngữ Văn 10 tập 2: Nêu khái quát những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Trãi

Bài làm:

Cách 1

Thơ văn Nguyễn Trãi có những giá trị về nội dung và nghệ thuật:

- Giá trị nội dung: Hội tụ 2 nguồn cảm hứng yêu nước – nhân đạo

  • Cảm hứng yêu nước: ca ngợi cuộc chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì đạo lí chính nghĩa.
  • Tinh thần nhân đạo: quan niệm sức mạnh vô địch là bắt nguồn từ “chí nhân”, “đại nghĩa”, từ nhân dân.

- Giá trị nghệ thuật:

  • Thể loại: Tạo ra những ánh văn chính luận xuất sắc, mở đường cho thơ Nôm Đường luật phát triển thành một thể thơ dân tộc.
  • Ngôn ngữ: đưa ngôn ngữ tiếng Việt thành ngôn ngữ văn học giàu và đẹp.

Cách 2

  • Nội dung văn chương: Hội tụ 2 nguồn cảm hứng lớn yêu nước - nhân đạo.
  • Nghệ thuật: văn chương Nguyễn Trãi có đóng góp lướn cả hai bình diện cơ bản nhất là thể loại và ngôn ngữ. Ông là nhà văn chính luận kiệt xuất, nhà thơ khai sáng văn học tiếng việt, với sáng tác bằng chữ Nôm góp phần làm cho tiếng việt trở thành ngôn ngữ dân tộc giàu và đẹp.

Cách 3

* Giá trị nội dung:

- Luôn xuất phát từ quan điểm tư tưởng “lấy dân làm gốc” hoà quyện với tinh thần yêu dân, yêu nước, lí tưởng nhân nghĩa.

- Thơ văn Nguyễn Trãi mang tinh thần chiến đấu vì dân, vì nước, vì chính nghĩa.

- Thể hiện rõ ý thức xây dựng nhân cách con người mang tinh thần nhân văn cao đẹp (hiếu học, trọng đức, trọng tài, đem tài đức cống hiến cho dân, cho nước, cho đời), đồng thời mang những triết lí giản dị mà sâu sắc, giàu trải nghiệm.

- Đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, tâm hồn tình tứ, phong lưu, lãng mạn.

* Giá trị nghệ thuật:

- “Nguyễn Trãi là bông hoa đầu mùa tuyệt đẹp của thơ Nôm Việt Nam” (Lê Trí Viễn).

- Ông là người đặt nền móng cho thơ ca Tiếng Việt.

- Thơ ông dùng từ ngữ, hình ảnh mang tính dân tộc, thể thơ thất ngôn xen lục ngôn được sáng tạo như một thể đặc trưng của thơ tiếng Việt phổ biến trong thế kỉ XV, XVI.

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo thêm đáp án các câu hỏi khác cùng những bài học khác được đăng tải chi tiết trong chuyên mục Soạn văn 10 tập 2.