Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 29: Cấu trúc các loại virut Sinh học 10

 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 29: Cấu trúc các loại virut được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Gồm tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án ở cuối bài để các em so sánh, đánh giá cũng như xem phần kết quả của mình làm. Dưới đây là nội dung chính của phần trắc nghiệm, các em tham khảo nhé.

Trắc nghiệm Sinh học 10: Cấu trúc các loại virut

Câu 1: Khi nói về nguyên nhân khiến virut phải sống kí sinh nội bào bắt buộc, phát biểu nào dưới đây là sai?

 • A. Virut thiếu hệ enzym thực hiện trao đổi chất
 • B. Virut không có bộ máy sinh tổng hợp protein cho bản thân nó
 • C. Virut không có hệ gen của riêng nó
 • D. Virut không có nguyên liệu để tạo nên các bộ phận cấu thành mới

Câu 2: Hệ gen của virut là

 • A. ADN hoặc ARN
 • B. ADN, ARN, protein
 • C. ARN, protein
 • D. Nucleocapsit

Câu 3: Phago ở E. coli là virut

 • A. Kí sinh ở vi sinh vật
 • B. Kí sinh ở vi sinh vật và người
 • C. Kí sinh ở vi sinh vật, thực vật, động vật và người
 • D. Kí sinh ở thực vật, động vật và người

Câu 4: Trong thí nghiệm của Franken và Conrat chủng virut phân lập được là chủng A chứ không phải chủng B, vì:

 • A. Chỉ có chủng A mới biểu hiện thể hữu sinh
 • B. Axit nucleic có vai trò quyết định, quy định mọi đặc điểm của virut
 • C. Vật chất di truyền của chủng B đã bị chủng A phân hủy
 • D. Protein có vài trò quyết định và tạo ra thế hệ virut mới

Câu 5: Capsome là

 • A. Vỏ capsit được cấu tạo từ các phân tử protein
 • B. Các phân tử axit nucleic
 • C. Vỏ bọc ngoài virut
 • D. Nucleocapsit

Câu 6: Đặc điểm nào sau đay không thuộc virut?

 • A. Một dạng sống đặc biệt chưa có cấu trúc tế bào
 • B. Chỉ có vỏ là protein và lõi là axit nucleic
 • C. Sống kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ
 • D. Có thể sống trong môi trường ngoại bào có các chất hữu cơ

Câu 7: Vỏ ngoài của virut là

 • A. Vỏ capsit
 • B. Các gai glicoprotein
 • C. Lớp lipit kép và protein bọc bên ngoài vỏ capsit
 • D. Nucleocapsit

Câu 8: Điều quan trọng nhất khiến virut chỉ là dạng sống kí sinh nội bào bắt buộc?

 • A. Virut không có cấu trúc tế bào
 • B. Virut có cấu tạo quá đơn gairn chỉ gồm axit nucleic và protein
 • C. Virut chỉ có thể nhân lên trong tế bào của vật chủ
 • D. Virut có thể có hoặc không có vỏ ngoài

Câu 9: Vỏ ngoài của virut có bản chất:

 • A. Một lớp lipit và protein
 • B. Lớp lipit kép và protein
 • C. Lớp lipit kép
 • D. Một lớp protein

Câu 10: Virut có cấu trúc xoắn

 • A. Có các capsome sắp xếp theo hình khối đa diện gồm 20 mặt, mỗi mặt là một tam giác đều
 • B. Có các capsome sắp xếp theo chiều xoắn của axir nucleic
 • C. Gồm có 2 phần, phần đầu chứa axit nucleic có cấu trúc khối; phần đuôi có cấu trúc xoắn
 • D. Gồm có 2 phần, phần đầu chứa axit nucleic có cấu trúc khối; phần đuôi có cấu trúc xoắn và chỉ có ở phần đuôi mới có các capsome

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Viroit là một phân tử ARN vòng, trần có khả năng gây bệnh
 • B. Prion là một loại sinh vật gây bệnh có cấu trúc đơn giản nhất
 • C. Virion là hạt virut kết tinh, nó tồn tại tiềm sinh ở trong tế bào chủ
 • D. Intoferon là một loại protein do tế bào thực vật tiết ra khi bị nhiễm virut

Câu 12: Điều nào sau đây là đúng về cấu trúc sống của virut?

 • A. Trong tế bào chủ, virut hoạt động như một thể sống
 • B. Ngoài tế bào chủ, virut như một thể vô sinh
 • C. Virut là một dạng sinh vật đặc biệt, chúng luôn có biểu hiện của sự sống
 • D. Cả A và B

Câu 13: Khi nói về Prion, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Prion là phân tử ARN gây nhiễm cho tế bào thực vật
 • B. Prion là phân tử protein hoặc protein và một đoạn axit nucleic rất ngắn không mã hóa protein
 • C. Prion là phân tử protein và ARN gây nhiễm cho 1 số tế bào động vật
 • D. Prion là phân tử protein gây nhiễm ở một số tế bào động vật, không có axit nucleic

Câu 14: Điều nào sau đây là sai về virut?

 • A. Chỉ trong tế bào chủ, virut mới hoạt động như một thể sống
 • B. Hệ gen của virut chỉ chứa một trong hai loại axit nucleic: ADN, ARN
 • C. Kích thước của virut vô cùng nhỏ, chỉ có thể thấy được dưới kính hiển vi điện tử
 • D. Ở bên ngoài tế bào sinh vật, virut vẫn hoạt động mặc dù nó chỉ là phức hợp gồm axit nucleic và protein, chưa phải là virut

Câu 15: Cấu tạo của virut trần gồm có:

 • A. axit nucleic và capsit
 • B. axit nucleic, capsit và vỏ ngoài
 • C. axit nucleic và vỏ ngoài
 • D. capsit và vỏ ngoài

Câu 16: Nhóm virut nào sau đây có cấu trúc xoắn?

 • A. Virut bại liệt, virut mụn cơm, virut hecpet
 • B. Virut đậu mùa, Phago T2, virut cúm, virut dại
 • C. Virut đậu mùa, virut cúm, virut sởi, virut quai bị
 • D. Virut đốm thuốc lá, virut cúm, virut sởi, virut quai bị , virut dại

Câu 17: Trong quá trình nhân lên của virut, giai đoạn nào sau đây virut dùng bộ máy của tế bào chủ tạo nên các capsome?

 • A. Hấp phụ
 • B. Phóng thích
 • C. Sinh tổng hợp
 • D. Lắp ráp

Câu 18: Axit nucleic và vỏ ngoài capsit kết hợp với nhau tạo thành

 • A. nucleocapsit
 • B. glicoprotein
 • C. capsome
 • D. lớp lipit kép

Câu 19: Nếu trộn axit nucleic của chủng virut B với vỏ protein của chủng virut A tạo ra virut lai và cho lây nhiễm vào tế bào vật chủ. Nếu virut lai nhân lên thì các virut mới thuộc:

 • A. Giống chủng A
 • B. Giống chủng B
 • C. Vỏ giống A, lõi giống B
 • D. Vỏ giống A và B, lõi giống B

Câu 20: Virut có cấu trúc khối có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Capsome được sắp xếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác đều
 • B. Đầu chứa axit nucleic có cấu trúc khối nối với đuôi có cấu trúc xoắn
 • C. Đầu chứa axit nucleic có cấu trúc khối nối với đuôi có cấu trúc sợi
 • D. Capsome được sắp xếp theo hình khối đa diện với 10 mặt tam giác đều

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 29 sinh 10: Cấu trúc các loại virut

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 29: Cấu trúc các loại virut được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng qua bài trắc nghiệm này các em sẽ có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức cũng như chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra Sinh 10 sắp tới. Chúc các em học tốt, ngoài ra các em có thể thêm các môn học khác có tại, tài liệu học tập lớp 10 này nhé. 

 • 420 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm sinh học 10