Trắc nghiệm tiếng Việt 3

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm tiếng Việt lớp 3. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem tiếng Việt 3

TIẾNG VIỆT 3 - TẬP 1

Trắc nghiệm chủ điểm 1: Măng non

Trắc nghiệm chủ điểm 2: Măng non

Trắc nghiệm chủ điểm 3: Mái ấm

Trắc nghiệm chủ điểm 4: Mái ấm

Trắc nghiệm chủ điểm 5: Tới trường

Trắc nghiệm chủ điểm 6: Tới trường

Trắc nghiệm chủ điểm 7: Cộng đồng

Trắc nghiệm chủ điểm 8: Cộng đồng

Trắc nghiệm chủ điểm 9: Ôn tập giữa kì 1

Trắc nghiệm chủ điểm 10: Quê hương

Trắc nghiệm chủ điểm 11: Quê hương

Trắc nghiệm chủ điểm 12: Bắc-Trung-Nam

Trắc nghiệm chủ điểm 13: Bắc-Trung-Nam

Trắc nghiệm chủ điểm 14: Anh em một nhà

Trắc nghiệm chủ điểm 15: Anh em một nhà

Trắc nghiệm chủ điểm 16: Thành thị và nông thôn

Trắc nghiệm chủ điểm 17: Thành thị và nông thôn

Trắc nghiệm chủ điểm 18: Ôn tập cuối kì 1

TIẾNG VIỆT 3 - TẬP 2

Trắc nghiệm chủ điểm 19: Bảo vệ tổ quốc

Trắc nghiệm chủ điểm 20: Bảo vệ tổ quốc

Trắc nghiệm chủ điểm 21: Sáng tạo

Trắc nghiệm chủ điểm 22: Sáng tạo

Trắc nghiệm chủ điểm 23: Nghệ thuật

Trắc nghiệm chủ điểm 24: Nghệ thuật

Trắc nghiệm chủ điểm 25: Lễ hội

Trắc nghiệm chủ điểm 26: Lễ hội

Trắc nghiệm chủ điểm 27: Ôn tập giữa học kì 2

Trắc nghiệm chủ điểm 28: Thể thao

Trắc nghiệm chủ điểm 29: Thể thao

Trắc nghiệm chủ điểm 30: Ngôi nhà chung

Trắc nghiệm chủ điểm 31: Ngôi nhà chung

Trắc nghiệm chủ điểm 32: Ngôi nhà chung

Trắc nghiệm chủ điểm 33: Bầu trời và mặt đất

Trắc nghiệm chủ điểm 34: Bầu trời và mặt đất

Trắc nghiệm chủ điểm 35: Ôn tập cuối học kì 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 3