Trình bày bản kế hoạch cá nhân muốn tham gia khóa đào tạo tin học

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 154 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Một bạn trong lớp muốn tham gia khóa đào tạo tin học do nhà trường tổ chức, sơ bộ công việc được tổ chức như sau:

  • Ghi tên đăng kí dự khóa học
  • Sắp xếp thời gián biểu hợp lí để việc đào tạo nghề không ảnh hưởng đến chương trình học tập chính khóa
  • Thuê hoặc nhờ máy vi tính để luyện tập thêm

Anh chị giúp bạn trình bày bản kế hoạch cá nhân của mình

Bài làm:

Nội dung công việc

Yêu cầu

Cách thức thực hiên

Thời gian

Ghi tên đăng kí khóa học


Đăng kí với lớp trưởng

Trước thời hạn

Sắp xếp thời gian

Không trùng với thời gian chính khóa

Kiểm tra thời khóa biểu sắp xếp thời gian hợp lí

Trước khi đăng kí

Thuê máy để luyện thêm


Chỗ thuê nhà rẻ, gần nhà

Thuê vào ngày chủ nhật

Trong quá trình học

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 10 tập 1