Văn bản có thể chia làm mấy phần? Đặt tiêu đề cho mỗi phần. Những chi tiết nào tạo nên sự liên kết chặt chẽ về mặt nội dung giữa các phần?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Những đứa trẻ

2. Tìm hiểu văn bản

a) Văn bản có thể chia làm mấy phần? Đặt tiêu đề cho mỗi phần. Những chi tiết nào tạo nên sự liên kết chặt chẽ về mặt nội dung giữa các phần?

Bài làm:

Văn bản có thể chia thành 3 phần

  • Phần 1 (từ đầu...đến tay kia quàng lên vai em nó, ấn em nó cúi xuống): Tình bạn trong sáng
  • Phần 2 (tiếp...đến Cấm không được đến nhà tao!): Tình bạn bị cấm đoán
  • Phần 3 (Còn lại): Tình bạn vẫn tiếp tục.

Các chi tiết những con chim, câu chuyện cổ tích, người dì ghẻ, người bà hiền hậu được xuất hiện ở phần đầu và nhắc lại ở cuối đoạn trích đã tạo nên sự kết nối chặt chẽ về mặt nội dung giữa các phần.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021