1. Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của em về: vai trò của đất trồng, thành phần của đất trồng, các biện pháp sử dụng, cải tạo đất trồng

 • 1 Đánh giá

C. Hoạt động thực hành

D. Hoạt động vận dụng

1. Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của em về: vai trò của đất trồng, thành phần của đất trồng, các biện pháp sử dụng, cải tạo đất trồng

2. Tìm hiểu xem gia đình và địa phương em đã sử dụng và cải tạo đất trồng như thế nào?

3. Giải thích cho mọi người biết và cùng mọi người sử dụng cải tạo và bảo vệ đất trồng đúng cách.

Bài làm:

1. Em có thể chia sẻ với ba mẹ những thông tin về đất trồng như sau:

Đất trồng có vai trò:

 • Cung cấp môi trường sống cho cây
 • Cung cấp nước, các chất dinh dưỡng, oxi cho cây
 • Giữ cho cây đứng vững

Các thành phần của đất trồng:

 • Phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng giúp cây trồng đứng vững
 • Phần lỏng: Hòa tan các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cây
 • Phần khí: Cung cấp Oxi cho cây hô hấp, có lợi cho sự nảy mầm của hạt giống, cho sự hô hấp và sinh trường bình thường của cây trồng và các vi sinh vật khác

Các biện pháp sử dụng đất trồng:

 • Thâm canh tăng vụ: tăng sản lượng thu được tên một đơn vị diện tích
 • Chọn cây trồng phù hợp với đất: để cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng suaatsc ao
 • Vừa sử dụng đất vừa cải tạo đất: để tạo độ phì nhiên cho đất

2. Ví dụ; Gia đình và địa phương em đã sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp vào việc trồng lúa và cây ăn quả. Địa phương em đã sử dụng một số biện pháp cải tạo tăng năng suất cây trồng như:

 • Bón phân cân đối cho đất.
 • Nhổ sạch cỏ dại.
 • Cày, xới, làm đất kĩ càng.
 • Luân canh cây trồng.
 • Thâm canh hợp lý

3. Đất trồng là môi trường sinh sống của cây, cung cấp nước, các chất dinh dưỡng, oxi cho cây thế nên việc sử dụng và cải tạo đất trồng đúng cách sẽ tạo ra năng suất cao cho cây trồng, thu lại nguồn lợi lớn cho người dân. Có nhiều cách để cải tạo đất trồng điển hình như:

 • Thâm canh tăng vụ: tăng sản lượng thu được tên một đơn vị diện tích
 • Chọn cây trồng phù hợp với đất: để cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng suaatsc ao
 • Vừa sử dụng đất vừa cải tạo đất: để tạo độ phì nhiên cho đất
 • ....
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021