Chuồng trâu rong hình bên chưa đáp ứng được những vai trò gì của chuồng nuôi? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Quan sát hình 2, liên hệ với vai trò của chuồng nuôi và trả lời câu hỏi:

Chuồng trâu rong hình bên chưa đáp ứng được những vai trò gì của chuồng nuôi? Vì sao?

Bài làm:

Chuồng trâu hình bên chưa đáp ứng những vai trò trong chuồng nuôi do:

  • Kiểu chuồng chỉ đơn giản là kiểu lợp rơm, lớp lá, không đáp ứng được các yêu cầu như phải thoáng mát vào mùa hè , ấm áp về mùa đông.
  • Không có vách ngăn cao để đảm bảo độ thông thoáng và có ánh sáng.
  • Không đảm bảo diện tích để chăn nuôi đủ 2 con trâu
  • Chưa có hố chứa phân và nước thải
  • Chưa có máng ăn, máng uống riêng cho vật nuôi.
  • Chưa đảm bảo vệ sinh chăn nuôi.

Lí do vì khi chăn nuôi cần phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh chăn nuôi để con vật sinh trưởng và phát triển tốt , không bị dịch bệnh và đặc biệt là không làm ảnh hưởng đến môi trường. Nếu không đảm bảo vệ sinh chăn nuôi thì con vật sẽ bị bệnh, sinh trưởng và phát triển kém làm ảnh hưởng đến năng suất , chất lượng sản phẩm chăn nuôi, tốn kém chi phí chăn nuôi để chữa bệnh.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021