Theo em, cách làm như thế là đúng hay không đúng? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trong những năm vừa qua, nghề nuôi tôm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long khá phát triển. Thấy nuôi tôm có lợi, nhiều người đã phá rừng ngập mặn ven biển để làm đầm nuôi tôm. Theo em, cách làm như thế là đúng hay không đúng? Vì sao?

Bài làm:

Theo em, cách làm như vậy là không đúng vì: Rừng ngập mặn có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ chống lại thiên tai. Rừng ngập mặn bảo vệ con người, nhà cửa và ruộng rẫy khỏi thiên tai như bão, ngập lụt và sóng triều. Những thân cây, cành và rễ của rừng ngập mặn có vai trò như những rào cản giúp giảm những ảnh hưởng của sóng, ngập lụt và gió mạnh... Vậy mà, người dân vì lợi ích của bản thân phá hết rừng ngập mặn. Đó là hành động vi phạm pháp luật và đáng lên án.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021