Nối tên phương pháp sản xuất với nhóm thức ăn cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

3. Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

a. Nối tên phương pháp sản xuất với nhóm thức ăn cho phù hợp:

b. Nêu những phương pháp sản xuất thức ăn vật nuôi ở địa phương mà em biết

Bài làm:

a. Nối như sau:

b. Những phương pháp sản xuất thức ăn vật nuôi ở địa phương mà em biết:

  • Ủ thức ăn xanh
  • Phơi rơm
  • Luân canh, xen canh, tăng vụ để sản xuất ra nhiều lúa ngô khoai sắn
  • Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như : giun đất, nhộng tằm
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN