Công nghệ VNEN 7 bài 1: Đất trồng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Đất trồng- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 4. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Trả lời câu hỏi:

a. Đất trồng có những vai trò gì với cây?

b. Kể tên các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng mà em biết, ý nghĩa của từng biện pháp

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khái niệm và vai trò của đất trồng

a. Đọc thông tin( sách vnen công nghệ 7 tập 2 trang 4)

b. Trả lời câu hỏi sau:

  • Đá, sỏi, cát có phải là đất trồng không? Vì sao?
  • Đất trồng có vai trò gì với cây?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thành phần của đất trồng

a. Quan sát sơ đồ và đọc các thông tin ( sách công nghệ vnen 7 tập 2 trang 5)

b. Hoàn thành phiếu học tập sau:

Các thành phần của đất trồng

Vai trò đối với cây trồng

=> Xem hướng dẫn giải

3. Một số tính chất của đất trồng

a. Đọc thông tin: (sách vnen công nghệ 7 tập 2 trang 5)

b. Hoàn thành phiếu học tập và trả lời các câu hỏi sau:

Thành phần cơ giới

Loại đất

Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng (tốt, trung bình, kém)

Tỉ lệ hạt cát lớn

Tỉ lệ sét lớn

Tỉ lệ các loạt hạt cân đối

  • Thế nào là đất chua đất kiềm, đất trung tính?
  • Độ phì nhiêu của đất là gì? Độ phì nhiêu của đất có ý nghĩa gì đối với cây trồng?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Sử dụng và bảo vệ đất trồng

Đọc thông tin sau:

Hoàn thiện phiếu học tập theo mẫu sau:

Biện pháp sử dụng đất

Mục đích

Thâm canh tăng vụ

Chọn cây trồng phù hợp với đất

Vừa sử dụng vừa cải tạo đất

=> Xem hướng dẫn giải

b, Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất trồng

Đọc thông tin

Hoàn thiện phiếu học tập theo mẫu:

Biện pháp cải tạo, bảo vệ đất trồng

Mục đích

Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ

Làm ruộng bậc thang

Trồng xen cây phân xanh giữa các băng cây công nghiệp

Bón vôi

=> Xem hướng dẫn giải

Điền các biện pháp cải tạo bảo vệ đất trồng thích hợp vò các hình dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động thực hành

D. Hoạt động vận dụng

1. Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của em về: vai trò của đất trồng, thành phần của đất trồng, các biện pháp sử dụng, cải tạo đất trồng

2. Tìm hiểu xem gia đình và địa phương em đã sử dụng và cải tạo đất trồng như thế nào?

3. Giải thích cho mọi người biết và cùng mọi người sử dụng cải tạo và bảo vệ đất trồng đúng cách.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 117 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN