Quan sát hình 1, rồi ghép từng hình với lợi ích của công nghệ cấy truyền phôi và thụ tinh nhân tạo trong bảng dưới hình sao cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Quan sát hình 1, rồi ghép từng hình với lợi ích của công nghệ cấy truyền phôi và thụ tinh nhân tạo trong bảng dưới hình sao cho phù hợp:

Bài làm:

Điền vào bảng như sau:

1-D

2-E

3-C

4-A

5-B

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021