Công nghệ VNEN 7 bài 1: Vai trò của máy móc và thiết bị trong nông-lâm-ngư-nghiệp

 • 1 Đánh giá

Giải bài 1:Vai trò của máy móc và thiết bị trong nông-lâm-ngư-nghiệp- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 91. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Với hiểu biết của mình qua sách, báo, tivi,... và thực tế ở địa phương, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Hãy kể tên những máy móc và thiết bị được sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp ( còn được gọi là máy nông nghiệp, máy lâm nghiệp, và máy ngư nghiệp)

b. Máy móc và thiết bị dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có vai trò như thế nào trong việc giảm chi phí sức lao động, tăng năng suất lao động, tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Vai trò của máy móc và thiết bị trong lĩnh vực nông-lâm-ngư-nghiệp

a. Đọc thông tin và quan sát hình 1

b. Trả lời các câu hỏi sau:

 • Hãy nêu tên gọi của những máy móc và thiết bị được trình vày trong các hình ở cột 2( ví dụ tên máy ở hình B là máy cày)
 • Với mỗi cặp hình ở cột 1 và cột 2 trong từng hàng ngang, hãy so sánh về chi phí sức lao động, năng suất lao động, chất lượng của sản phẩm

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cấu tạo chung xủa máy móc và thiết bị dùng trong nông-lâm-ngư nghiệp

a. Xem sơ đồ hình 2 và đọc nội dung sau

b. Trả lời các câu hỏi sau:

 • Một máy dùng trong nông-lâm-ngư nghiệp phải có ít nhất mấy phần chính? Đó là những phần chính nào?
 • Trong các máy dùng trong nông-lâm-ngư-nghiệp có máy nào không cần có đủ cả 4 phần chính nêu trên?
 • Kể tên những máy di động nhưng cấu tạo không có phần di động

=> Xem hướng dẫn giải

c. Hãy sắp xếp tên các máy sau đây vào các cột trong bảng sao cho phù hợp:

máy cày bừa máy cấy công nông ô tô

máy kéo máy hút ẩm máy gieo hạt

máy gặt đập máy đông lạnh máy đóng hộp

máy bơm nước máy xẻ gỗ máy phun thuốc trừ sâu

máy xay sát máy vun xới máy đào dỡ khoai tây

máy thái sẵn máy sấy máy cưa cắt cành cây

máy sao chè máy nghiền hệ thống dàn tưới cây

Máy dùng trong nuôi trồng (1)

Máy dùng trong bảo quản(2)

Máy dùng trong chế biến(3)

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

a. Làm các bài tập sau:

Chọn từ thích hợp cho sẵn điềm vào chỗ chấm trong các câu sau:

bảo quản, sử dụng, thiết bị, bảo dưỡng, quan trọng, vận hành

Máy móc và thiết bị có vai trò rất .............(1)............. trong nuôi trồng,.........(2).........., chế biến nông, lâm, thủy sản. Để khai thác sử dụng hiệu quả máy móc,............(3)............, con người cần phải biết được cấu tạo, tính năng............(4)......... của máy móc và thiết bị đồng thời phải biết chăm sóc,............(5)........... để kéo dài tuổi thọ của chúng

Ghép nội dung ở côt 1 với nội dung ở cột 2 trong bảng dưới đây thành một câu phù hợp:

=> Xem hướng dẫn giải

b. Nhóm học tập nghe các thành biên báo cáo kết quả hoạt động cá nhân. Thảo luận và cùng thực hiện bài tập sau:

 • Kể tên các máy móc và thiết bị dùng trong nông-lâm-ngư-nghiệp hiện có ở địa phương và các tài liệu Internet, tivi mà em biết
 • Sắp xếp các máy móc đã kể trên theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp
 • Sắp xếp các máy móc và thiết bị đã kể trên theo công việc nuôi trồng, chăm sóc, bảo quản, chế biến
 • Sắp xếp các máy móc và thiết bị đã kể trên theo loại di động, tĩnh tại
 • Sắp xếp các máy móc và thiết bị kể trên theo loại có đủ 4 phần chính, có 3 phần chính hoặc không đủ 3 phần chính

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Quan sát những máy móc thiết bị dùng để nuôi, trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản, vận chuyển nông-lâm-ngư-nghiệp có trong gia đình, địa phương em. Tìm hiểu và viết thu hoạch trong nông-lâm-ngư nghiệp có trong gia đình, địa phương em. Tìm hiểu và viết thu hoạch về tên gọi, nhiệm vụ cấu tạo chung của chúng

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Sưu tầm thông tin về máy móc thiết bị dùng trong nông lâm ngư nghiệp qua sách báo internet

2. Tìm hiểu các kiểu máy móc và thiết bị dùng trong nông-lâm-ngư nghiệp. Lập bảng liệt kê tên gọi và sắp xếp theo các nhóm nuôi trồng, chăm sóc, bảo quản, chế biến

=> Xem hướng dẫn giải


 • 54 lượt xem