Tìm các tài liệu để viết bài về vai trò của việc trồng cây ở rừng đầu nguồn, rừng ven biển và đô thị Giải Công nghệ VNEN 7 bài 7

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Công nghệ VNEN 7 bài 7

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án cho câu hỏi Tìm các tài liệu để viết bài về vai trò của việc trồng cây ở rừng đầu nguồn, rừng ven biển và đô thị - Công nghệ VNEN 7 bài 7.

Tìm các tài liệu để viết bài về vai trò của việc trồng cây ở rừng đầu nguồn, rừng ven biển và đô thị

Bài làm:

Vai trò của việc trồng cây ở rừng đầu nguồn, rừng ven biển và đô thị:

  • Rừng đầu nguồn có vai trò quan trọng trong việc điều hòa nguồn nước cho các dòng chảy, các hồ chứa để hạn chế lũ lụt, giảm xói mòn, bảo vệ đất, ngăn sự bồi lấp lòng sông, lòng hồ.
  • Rừng ven biển có vai trò làm giảm cường độ gió, chứn cát di động, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và các khu dân cư. Ngoài ra, rừng ven biển còn ngăn cản sóng, chống sạt lở, bảo vệ đê và các công trình ven biển, ven sông, duy trì diễn thế tự nhiên của hệ sinh thái.
  • Trồng cây ở đô thị có vai trò điều hòa khí hậu, làm giảm tiếng ồn, chắn gió và tăng chất lượng không khí ở đô thị...