Chăn nuôi và trồng trọt có quan hệ, tác động qua lại với nhau như thế nào? Giải Công nghệ VNEN 7 bài 4

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Khái niệm, vị trí, ý nghĩa của chăn nuôi

KhoaHoc mời các bạn cùng tìm hiểu Khái niệm, vị trí, ý nghĩa của chăn nuôi và theo dõi đáp án các câu hỏi trong chương trình học Giải Công nghệ VNEN 7 bài 4 - Vai trò, đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng các phương thức chăn nuôi.

Trả lời câu hỏi:

  • Chăn nuôi và trồng trọt có quan hệ, tác động qua lại với nhau như thế nào?
  • Phát triển chăn nuôi mang lại những lợi ích gì?

Bài làm:

- Chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ, tác động qua lại lần nhau. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân bón và sức kéo cho trồng trọt. Ngược lại, trồng trọt cung cấp nguồn thức ăn chủ yếu cho ngành chăn nuôi.

- Phát triển chăn nuôi mang lại những lợi ích:

  • Cung cấp các thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho con người.
  • Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi của thị trường
  • Cung cấp nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu một số ngành nghề sản xuất trong xã hội.