Công nghệ VNEN 7 bài 4 - Hoạt động luyện tập và vận dụng Giải Công nghệ VNEN 7 bài 4

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Công nghệ VNEN 7 bài 4

KhoaHoc mời các bạn cùng tìm hiểu Hoạt động luyện tập và vận dụng và theo dõi đáp án các câu hỏi trong chương trình học Giải Công nghệ VNEN 7 bài 4 - Vai trò, đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng các phương thức chăn nuôi.

Hoạt động luyện tập và vận dụng

Tìm hiểu ở gia đình, địa phương em đã và đang nuôi những giống vật nuôi nào. Với mỗi giống vật nuôi, em hãy quan sát, hỏi người thân hoặc những người đang chăn nuôi để tìm hiểu những nội dung sau:

1. Lợi ích của việc chăn nuôi

2. Phương thức chăn nuôi

3. Những điều kiện vật chất cần có và các công việc cần làm khi tiến hành thực hiện phương thức chăn nuôi đó

4. Kinh nghiệm chăn nuôi

5. Kết quả thu được

Bài làm:

1. Qua tìm hiểu em thấy: Ở gia đình, địa phương em đang chăn nuôi một số con vật như trâu, bò, lợn, gà, thỏ, dê, chó, mèo...

2. Lợi ích của việc chăn nuôi là tạo ra nhiều sản phẩm như thịt, trứng, sữa, da, lông, mật ong... hoặc sức kéo. Chăn nuôi giúp cho con người có nhiều loại thức ăn bổ dưỡng, cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp chế biến, đồng thời còn cung cấp phân bón cho cây trồng...

3. Phương thức chăn nuôi đa dạng: thả tự do (Trâu, bò), nuôi nhốt (thỏ, gà...) và nuôi bán chăn thả tự do (vịt, dê,...)

4. Những điều kiện vật chất cần có khi tiến hành thực hiện phương thức chăn nuôi đó:

  • Chăn thả tự do: Cần có diện tích đất tự nhiên rộng, vật nuôi chịu khó kiếm ăn, chịu đựng được kham khổ, thích nghi với thức ăn tự nhiên và môi trường sống.
  • Nuôi nhốt: Có khả năng tài chính, nhân lực để đầu tư vào chuồng trại, thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc, có hiểu biết về kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
  • Nuôi bán chăn thả tự do: Kết hợp cả hai phương thức trên.

5. Kết quả thu được:

    • Trâu, bò: thịt, da, phân
    • Lợn: thịt, phân
    • Gà: thịt, trứng...