Một số đặc điểm chủ yếu của chăn nuôi - Công nghệ VNEN 7 bài 4 Giải Công nghệ VNEN 7 bài 4

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Một số đặc điểm chủ yếu của chăn nuôi

KhoaHoc mời các bạn cùng tìm hiểu và theo dõi đáp án các câu hỏi thuộc phần Một số đặc điểm chủ yếu của chăn nuôi trong chương trình học Giải Công nghệ VNEN 7 bài 4 - Vai trò, đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng các phương thức chăn nuôi.

Trả lời câu hỏi

 • Muốn tiến hành chăn nuôi đạt hiệu quả, cần phải có những hiểu biết gì?
 • Ở gia đình, địa phương em đang nuôi những giống vật nuôi nào? Theo em, nuôi những giống vật nuôi nào đem lại lợi ích kinh tế cao?
 • Kể tên một số loại thức ăn mà gia đình hoặc địa phương em thường sử dụng để chăn nuôi những giống vật nuôi đó.

Bài làm:

- Muốn tiến hành chăn nuôi đạt hiệu quả, cần phải có những hiểu biết về:

 • Đăc điểm sống và môi trường thích nghi của các loại vật nuôi
 • Chăm sóc đúng quy trình, tiêm chủng phòng bệnh cho vật nuôi đầy đủ.
 • Cung cấp đủ hàm lượng chất dinh dưỡng cho vật nuôi....

- Ở gia đình, địa phương em đang nuôi những giống vật nuôi: gà, vịt, ngan, trâu, bò, dê, chó, mèo... Theo em, những vật nuôi đem lại giá trị kinh tế cao là: cua, dê, đà điểu, lươn, bồ câu, trăn, ếch, ....

- Một số loại thức ăn mà gia đình hoặc địa phương em thường sử dụng để chăn nuôi là:

 • Trâu, bò ăn cỏ, cám
 • Gà, vịt ăn gạo, ngô, cám
 • Lợn ăn cám
  • Dê ăn lá cây
  • Chó, mèo ăn thức ăn...