Có mấy phương pháp trồng rừng phổ biến hiện nay? Đó là những phương pháp nào? Giải Công nghệ VNEN 7 bài 7

Nội dung
 • 5 Đánh giá

Giải Công nghệ VNEN 7 bài 7

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án cho câu hỏi về Các phương pháp trồng rừng phổ biến trong bài học Công nghệ VNEN 7 bài 7 - Có mấy phương pháp trồng rừng phổ biến hiện nay? Đó là những phương pháp nào?

1. Các phương pháp trồng rừng phổ biến

 1. Có mấy phương pháp trồng rừng phổ biến hiện nay? Đó là những phương pháp nào?
 2. Các phương pháp trồng rừng có hững ưu điểm và nhược điểm gì? Vì sao?

Bài làm:

1. Hiện nay, có 3 phương pháp trồng rừng phổ biến. Đó là:

 • Trồng rừng bằng cây non có bầu
 • Trồng rừng bằng cây non rễ trần
 • Trồng rừng bằng hạt gieo thẳng.

2. Những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp trên là:

- Trồng rừng bằng cây non có bầu

 • Ưu điểm: cây trồng có đủ bộ phận, có sức đề kháng cao, giảm thời gian và số lần chăm sóc, tỉ lệ sống cao.
 • Nhược điểm: Tốn kém và mất nhiều thời gian, sức lực

- Trồng rừng bằng cây non rễ trần

 • Ưu điểm: Cây trồng có đủ bộ phận, sức đề kháng cao, giảm số lần và thời gian chăm sóc, ít tốn kém hơn.
 • Nhược điểm: Chỉ thích hợp với các loại cây có bộ rễ phát triển như tràm, đước, tre, ...

- Trồng rừng bằng hạt gieo thẳng

 • Ưu điểm: Số cây non mọc nhiều, bộ rễ phát triển hoàn chỉnh, không bị thay đổi môi trường sống.
 • Nhược điểm: Số lần và thời gian chăm sóc nhiều, tốn hạt giống, cây nón bị ảnh hưởng bởi chim, kiến hoặc thời tiết bất lợi.