Công nghệ VNEN 7 bài 6: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm trồng trọt

 • 1 Đánh giá

Giải bài 6: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm trồng trọt- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 35. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Trả lời các câu hỏi sau:

 • Kể tên các sản phẩm trồng trọt mà em biết
 • Khi mua các laoij rau củ quả, em thích chọn những loại có đặc điểm như thế nào? Tại sao?
 • Vì sao ở nhiểu cửa hàng siêu thị, người ta thương để các loại rau củ ở ngăn lạnh để bán?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt

a. Đọc thông tin

b. Trả lời các câu hỏi sau:

 • Khi thu hoạch các sản phẩm trồng trọt cần đảm bảo những yêu cầu gì?Tại sao?
 • Người ta có thể thu hoạch sản phẩm trồng trọt bằng cách nào? Sử dụng dụng cụ/ phương tiện gì để thu hoạch sản phẩm trồng trọt

=> Xem hướng dẫn giải

c. Ghi vào vở bài tập lên các dụng cụ: phương tiện/phương pháp thu hoạch các sản phẩm dưới đây cho phù hơp

=> Xem hướng dẫn giải

2.Bảo quản sản phẩm trồng trọt

a. Đọc thông tin

b. Trả lời các câu hỏi sau:

 • Mục đích của việc bảo quản nông sản là gì? Nếu không bảo quản các sản phẩm trồng trọt sẽ như thế nào?
 • Nêu các phương pháp bảo quản nông sản, mục đích của từng phương pháp
 • Điền tên các phương pháp bảo quản dưới đây:

 • Ngoài những phương pháp bảo quản trên, hiện nay người ta còn sử dụng những phương pháp bảo quản nào khác?
 • Để bảo quản thóc, người ta thường bảo quản theo quy trình gồm các bước như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chế biến sản phẩm trồng trọt

a. Đọc thông tin:

b. Trả lời các câu hỏi sau:

 • Mục đích chế biến của sản phẩm trồng trọt là gì?
 • Ở địa phương em, người ra thường áp dụng những phương pháp nào để chế biến những sản phẩm nông nghiệp?
 • Những loại thực phẩm sau cần được chế biến như thế nào để đạt mục đích chế biến?
  • Qủa: vải, nhãn, dứa, cam, ổi,...
  • Rau: cải, su hào, hành,...
  • Củ: sắn, sắn dây, dong riềng,...
  • Hạt: ngô, đậu, tương, điều,...

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Điền từ hoặc cụm từ sau đây vào chỗ trống thích hợp:

bảo quản, phương tiện, phơi khô, giảm, sinh vật, nước, kho lạnh, chế biến

 • Khi bảo quản hạt giống cần phải....(1).......để nơi kín tránh ánh sáng.
 • Bảo quản rau xanh cần phải làm giảm lượng ……..(2)…….. để nơi thiếu oxi
 • Bảo quản rau xanh cần để trong ........(3)…...
 • Cơ sở của việc...(4)....sàn phẩm trồng trọt là.......(5).......hoạt động sinh lí, sinh hóa, hạn chế sự phá hoại của......(6)…...gây hại.
 • Ngoài việc sử dụng các dụng cụ,….(7).....truyền thống, người dân còn sử dụng các phương tiện........(8)......để thu hoạch, bảo quản, ….(9)....sản phẩm trồng trọt

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nối các ý ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp về sản phẩm trồng trọt và phương pháp bảo quản, chế biến tương ứng

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trả lời các câu hỏi sau:

 • Kể tên các dụng cụ, phương tiện sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm trồng trọt ở gia đình và địa phương em
 • Thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản sản phẩm trồng trọt
 • Bảo quản và chế biến giống nhau và khác nhau ở những điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Chọn đáp án đúng trong các câu sau và giải thích vì sao lại lựa chọn đáp an đó

a. Nên thu hoạch lúa ở giai đoạn nào?

A.Hạt sắp chín

B. Hạt chín đều

C. Hạt chín, bông rủ

b. Nên thu hoạch cải bắp ở giai đoạn nào?

A. Bắt đầu cuốn

B. Cuốn dày, chắc

C. Cuốn dày, nứt đầu bắp

c. Nên thu hoạch đậu xanh ở giai đoạn nào sau đây ?

A. Quả vàng đều

B. Quả đen đều

C. Quả đen, nứt vỏ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chia sẻ với người thân các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt đã được học

=> Xem hướng dẫn giải

3. Vì sao sau khi tuốt lúa lại cần phải phơi lúa hoặc đem đi sấy lua ngay mà không để lúa tươi đánh đống lại?

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

2. Tại sao những sản phẩm trồng trọt cũng loại lại có những giá bán khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 113 lượt xem