Tại sao những sản phẩm trồng trọt cũng loại lại có những giá bán khác nhau?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

2. Tại sao những sản phẩm trồng trọt cũng loại lại có những giá bán khác nhau?

Bài làm:

Những sản phẩm trồng trọt cũng loại lại có những giá bán khác nhau là do quá trình chăm sóc, thu hoạch, bảo quản khác nhau dẫn đến hàm lượng chất dinh dưỡng khác nhau, ảnh hưởng tới giá thành

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN