Hãy đánh dấu x vào vị trí tương ứng ở cột " Đối tượng" để xác định vai trò của chuồng nuôi với đối tượng đó theo mẫu sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về vai trò của chuồng nuôi

a. Đọc thông tin:

b. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

Câu 1: Chuồng nuôi có vai trò đối với vật nuôi, người dân chăn nuôi và môi trường. Hãy đánh dấu x vào vị trí tương ứng ở cột " Đối tượng" để xác định vai trò của chuồng nuôi với đối tượng đó theo mẫu sau:

Chuồng nuôi có ích lợi đối với đối tượng nào nhiều nhất? Đó là những lợi ích gì? Hãy chia sẻ với bạn ý kiến của em về những lợi ích đó?

Bài làm:

Chuồng nuôi có lợi ích đối với vật nuôi nhiều nhất vì:

  • Chuồng nuôi sẽ cách lí vật nuôi với nguồn vật.
  • Chắn mưa, gió, bão, nắng cho vật nuôi.
  • Để vật nuôi có nơi sinh con đẻ cái, nơi ở thoải mái.
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN