Người dân thu hoạch các loại hải sản bằng những cách nào? Theo em, cách khai thác hải sản nào là bất hợp pháp? Vì sao?

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

 • Người dân thu hoạch các loại hải sản bằng những cách nào?
 • Theo em, cách khai thác hải sản nào là bất hợp pháp? Vì sao?

Bài làm:

 • Người dân thu hoạch các loại hải sản bằng những cách:
  • Kéo lưới, quăng chài
  • Thả câu
  • Đánh bằng bom, mìn
  • Kích điện...
 • Theo em, cách khai thác hải sản bất hợp pháp là đánh bắt bằng bom, mìn và sử dụng điện để kích. Vì đó là những cách khai thác gây nguy hiểm cho con người và ảnh hưởng đến các loại hải sản dưới nước.

 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN