Khi tìm hiểu về chăn nuôi, có một số khái niệm em nên biết. Đó là:

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

1. Khi tìm hiểu về chăn nuôi, có một số khái niệm em nên biết. Đó là:

  • Sự sinh trưởng của vật nuôi
  • Sự phát dục của vật nuôi
  • Năng suất chăn nuôi
  • Chất lượng sản phẩm chăn nuôi

Bài làm:

  • Sự sinh trưởng của vật nuôi là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể.
  • Sự phát dục của vật nuôi là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể.
  • Năng suất chăn nuôi là chỉ nức thu được khi chăn nuôi.
  • Chất lượng sản phẩm chăn nuôi là nói về đặc điểm của sản phẩm tốt hay ko tốt, bền hay ko bền,...

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021