Những chất thải nào trong chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản có thể gây ô nhiễm môi trường?

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Những chất thải nào trong chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản có thể gây ô nhiễm môi trường?

Điền kết quả vào các ô trống dưới đây (Sgk).

Bài làm:

Ô nhiễm môi trường đất:

 • Dư thừa thuốc bảo vệ thực vật trong đất
 • Dư thừa phân bón
 • Các chất tồn dư của vật tư sử dụng như hóa chất, vôi, khoáng chất, lưu huỳnh lắng đọng....

Ô nhiễm môi trường nước:

 • Chất thải chăn nuôi chưa xử lí thải trực tiếp vào sông, suối, ao, hồ...
 • Vứt vật nuôi chết vào môi trường nước
 • Nguồn thức ăn dư thừa của động vật bị thổi rữa thải ra môi trường nước

Ô nhiễm môi trường không khí:

 • Phân, chất thải chưn nuôi tạo ra các mùi khó chịu
 • Chất thải chủ yếu là bùn chứa phân của các loai thủy sản
 • Phế thải công nghiệp xử lí chưa đúng cách
 • Xác chết động vật bốc mùi hôi thối.
 • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN