Đề xuất và điền vào bảng dưới đây công việc nên làm/ không nên làm trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản:

  • 1 Đánh giá

2. Đề xuất và điền vào bảng dưới đây công việc nên làm/ không nên làm trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản:

Việc nên làmViệc không nên làm

Bài làm:

Việc nên làmViệc không nên làm

Không xả rác, nước thải ra biển gây ô nhiễm nguồn nước

Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ vào mùa tôm, cá sinh sản

Báo ngay cho cơ quan chức năng khi có hành vi đánh bắt mang tính hủy diệt

Tuyên truyền để mọi người cùng nhau đánh bắt xa bờ, bảo vệ nguồn hải sản gần bờ...

Xả trực tiếp nước thải ra biển

Dùng mìn, dùng điện để đánh bắt thủy sản

Làm ngơ đi qua khi gặp hành vi đánh bắt mang tính hủy diệt, trái pháp luật.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN