Xếp máy ở hình 2 vào các cột ở bảng sau cho phù hợp:

 • 1 Đánh giá

2. Cấu tạo chung của máy lâm nghiệp

a. Quan sát hình 2 và đọc thông tin

b. Trả lời các câu hỏi sau:

Xếp máy ở hình 2 vào các cột ở bảng sau cho phù hợp:

Máy dùng trong vận chuyển

Máy dùng trong chế biến

 • Trong các hoạt động trồng rừng, khai thác rừng và chế biến lâm sản thì những hoạt động nào cần máy móc và thiết bị nhất?
 • Trong các máy trên hình 1 và 2, máy nào thuộc loại máy di động, máy nào thuộc máy tĩnh tại; máy tĩnh tại có những phần di động và máy di động nào không có phần di động?
 • Trong các máy trên hình 1,2 máy nào chỉ dùng động cơ đốt trông, máy nào chỉ dùng động cơ điện cũng được? Tại sao?
 • Trong các hình 1,2 máy nào có đủ 4 phần chính? Máy nào chỉ có 3 phần chính?
 • Ngoài những máy móc và thiết bị được mô tả trên hình 1 và 2 hãy kể tên những máy móc và thiết bị khác được dùng trong nông nghiệp mà em biết

Bài làm:

Xếp máy ở hình 2 vào các cột ở bảng cho phù hợp:

Máy dùng trong vận chuyển

Máy dùng trong chế biến

A B C D H

E G I K L M N

 • Trong các hoạt động trồng rừng, khai thác rừng và chế biến lâm sản thì những hoạt động như vận chuyển và chế biến cần máy móc và thiết bị nhất
 • Trong các máy trên hình 1 và 2, máy A, B, C, D, H,G, I là loại máy di động, máy E,K,L,M,N thuộc máy tĩnh tại; máy tĩnh tại có những phần di động là H, G và máy di động nào không có phần di động như G,H, I
 • Trong các máy trên hình 1,2 máy A,B,C,D chỉ dùng động cơ đốt trong, máy E,G,H,I,K,L,M,N chỉ dùng động cơ điện, máy nào có thể dùng động cơ đốt trong hoặc động cơ điện cũng được
 • Trong các hình 1,2 máy A,B,C,D có đủ 4 phần chính. Máy E,G,H,I,K,L,M,N chỉ có 3 phần chính
 • Ngoài những máy móc và thiết bỊ được mô tả trên hình 1 và 2 hãy kể tên những máy móc và thiết bị khác được dùng trong nông nghiệp mà em biết: máy bào gỗ, máy hái chè, máy cắt cỏ, máy sấy gỗ
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN