Muốn tiến hành phương thức gieo trồng ở khu đất được bảo vệ, cần phải có những điều kiện vật chất nào?

  • 1 Đánh giá

  • Muốn tiến hành phương thức gieo trồng ở khu đất được bảo vệ, cần phải có những điều kiện vật chất nào?
  • Trong các phương thức trồng trọt trên, theo em, phương thức nào là phương thức phổ biến và được áp dụng với hầu hết các loại cây trồng ở nước ta? Vì sao?
  • Ở địa phương và gia đình em thường trồng trọt theo phương thức nào? Nêu ví dụ minh họa.

Bài làm:

  • Muốn tiến hành phương thức gieo trồng ở khu đất được bảo vệ, cần phải có những điều kiện vật chất là: Có các khu nhà kính, nhà lưới có hệ thống thông gió, sưởi ấm, hệ thống ánh sáng thích hợp cho cây.
  • Trong các phương thức trồng trọt trên, theo em, phương thức trồng cây ngoài tự nhiên đang là phương thức phổ biến và được áp dụng với hầu hết các loại cây trồng ở nước ta vì: Vì đất nước ta hoạt động động sản xuất nông nghiệp vẫn đang là chủ đạo. Vì vậy, áp dụng phương thức trồng cây ngoài tự nhiên sẽ thực hiện được trên diện tích lớn. Hơn nữa, đây là phương thức trồng có giá thành hạ và thực hiện dễ dàng, đơn giản mà ai cũng có thể làm được.
  • Ở địa phương và đình em thường trồng trọt theo phương thức gieo trồng cây ngoài tự nhiên. Ví dụ như gieo cấy lúa trên đất ruộng; trồng ngô, trồng lạc trên đất bãi...

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN