Trong số các máy ở hình 2, những máy nào thuộc loại máy di động và những máy nào thuộc loại máy tĩnh tại nhưng có cấu tạo phần di động?

 • 1 Đánh giá

2. Cấu tạo chung của máy nông nghiệp

a. Quan sát hình 2 và đọc thông tin

b. Trả lời các câu hỏi:

 • Trong số các máy ở hình 2, những máy nào thuộc loại máy di động và những máy nào thuộc loại máy tĩnh tại nhưng có cấu tạo phần di động?
 • Kể tên những máy nông nghiệp mà em biết?
 • Kể tên những thành phần chính của máy nông nghiệp chỉ có 3 phần chính
 • Phần động lực của máy nông nghiệp loại di động là động cơ điện hay động cơ đốt trong? Tại sao?
 • Tại sao phần di động của máy cày, máy bừa khi làm việc ở ruộng nước lại phải dùng phần bánh hơi hoặc bánh lồng có kích thước lớn?

Bài làm:

 • Trong số các máy ở hình 2, những máy ở hình A, B, C,D,E, H,I. L, M, Nthuộc loại máy di động và những máy G, K thuộc loại máy tĩnh tại nhưng có cấu tạo phần di động
 • Những máy nông nghiệp mà em biết như: máy xát gạo, máy xay bột, máy tưới cây, máy cấy, máy dỡ khoai, máy gặt,...
 • Những thành phần chính của máy nông nghiệp chỉ có 3 phần chính: phần động lực, truyện lực và thiệt bị công tác
 • Phần động lực của máy nông nghiệp loại di động thường dùng động cơ đốt. Vì loại di động này thường dùng loại nhiên liệu là xăng, dầu=> động cơ xăng=> là động cơ đốt
 • Tại sao phần di động của máy cày, máy bừa khi làm việc ở ruộng nước lại phải dùng phần bánh hơi hoặc bánh lồng có kích thước lớn để dễ dàng di chuyển, dễ làm tơi nhuyễn đất đồng thời cũng giúp máy dễ dàng di chuyển hơn

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN