Thảo luận với bạn và hoàn thành bảng phân biệt đặc điểm của các hình thức khai thác rừng

  • 1 Đánh giá

2. Các hình thức khai thác rừng

b. Thảo luận với bạn và hoàn thành bảng phân biệt đặc điểm của các hình thức khai thác rừng

STTHình thức khai thácĐặc điểm
1Khai thác trắng
2Khai thác dần
3Khai thác chọn

Bài làm:

STTHình thức khai thácĐặc điểm
1Khai thác trắng

- Chặt toàn bộ cây rừng trên một khoảnh chặt trong một mùa chặt

- Chặt ở khu vực rừng có độ tuổi đồng đều, địa hình bằng phẳng

- Khai thác trắng gắn với hình thức tái sinh nhân tạo để hình thành một thế hệ rừng mới đều tuổi.

2Khai thác dần

- Chặt toàn bộ cây rừng trong môt khoảng chặt nhưng được tiến thành trong nhiều lần.

- Qúa trình khai thác được tiến hành đồng thời với quá trình tái sinh tự nhiên.

- Khai thác dần thích hợp với khu vực rừng có độ tuổi đồng đều và địa hình dốc.

3Khai thác chọn

- Chặt cây già, cây kém giữ lại cây non và cây có gỗ tốt

- Rừng trong khai thác chọn thường tái sinh tự nhiên

- Khai thác chọn áp dụng các khu vực rừng có độ tuổi không đều, địa hình dốc.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN