Công nghệ VNEN 7 bài 6: Công nghệ sinh học trong chăn nuôi

  • 1 Đánh giá

Giải bài 6:Công nghệ sinh học trong chăn nuôi- Sách VNEN công nghệ lớp 7 trang 85. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động vận dụng

Trả lời các câu hỏi sau:

  • Em đã nghe hoặc biết gì về những thành tựu công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi?
  • Hãy kể về một ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi mà em biết. Công nghệ đó mang lại ích lợi gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Công nghệ sinh học trong sinh sanrm nhân giống vật nuôi

a. Đọc thông tin

b. Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Công nghệ nào được ứng dụng để nâng cao năng suất sinh sản của vật nuôi? (Chọn câu trả lời đúng):

A. Thụ tinh nhân tạo

B. Cấy truyền phôi

C. Xác định giới tình của phôi

D. Cả A và B

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Thụ tinh nhân tạo là gì? Trong chăn nuôi, thụ tinh nhân tạo mang lại lợi ích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy nêu nội dung của công nghệ cấy truyền phôi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Quan sát hình 1, rồi ghép từng hình với lợi ích của công nghệ cấy truyền phôi và thụ tinh nhân tạo trong bảng dưới hình sao cho phù hợp:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Công nghệ sunh học trong sản xuất, chế biến thức ăn cho vật nuôi

a. Đọc thông tin

b. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Vì sao sản xuất viatmin và các axit amin thiết yếu để bổ sung vào thức ăn vật nuôi? Premix viatmin được sản xuất bằng cách nào?
  • Quan sát hình 2 và cho biết sử dụng vi sinh hoạt tính trong chăn nuôi có những lợi ích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Công nghệ sinh học xử lí chất thải, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

a. Đọc thông tin

b. Thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Sử dụng đệm lót sinh thái để xử lí chất thải trong chuồng nuôi có lợi ích gì?
  • Quan sát hình 3 kết hợp với thông tin vừa đọc ở trên rồi nêu những lợi ích của việc xử lí chất thải chăn nuôi bằng công nghệ bioga

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Trả lời các câu hỏi sau:

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Quan sát hoạt động chăn nuôi của gia đình hoặc người thân xem đã vận dụng được những thành quả của công nghệ sinh học ở những khía cạnh nào( thụ tinh nhân tạo, thức ăn hay xử lí chất thải). Tìm hiểu thực tế ở địa phương và ghi lại những sản phẩm công nghệ có thể áp dụng. Đề xuất với gia đình sử dụng các sản phẩm phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi và bảo vệ môi trường

E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Quan tâm theo dõi, tìm hiểu thêm về những thành tựu công nghệ sinh học trong chăn nuôi. Hãy vài dòng kể về những thành tựu công nghệ sinh học trong chăn nuôi mà em thấy thú vị

=> Xem hướng dẫn giải


  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021