Em đã trồng những loại cây gì ở nhà trường/ địa phương/ gia đình? Cho biết thời gian nào? Mục đích trồng cây để làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Em đã trồng những loại cây gì ở nhà trường/ địa phương/ gia đình? Cho biết thời gian nào? Mục đích trồng cây để làm gì?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Em đã từng trồng cây dâu tây và cây hoa hồng ở nhà em.
  • Em trồng cây dâu tây vào tháng 10 năm trước (đó là thời điểm thích hợp nhất để cây dâu tây có thể phát triển ở miền Bắc).
  • Em trồng cây hoa hồng vào tháng 9 vừa qua.
  • Mục đích của việc em trồng cây dâu tây và cây hoa hồng là làm đẹp khuôn viên nhà em. Ngoài ra, em trồng dâu để lấy quả ăn, trồng hoa hồng để có hoa tươi ngắm, để có hương hoa thơm ngào ngạt mỗi khi hoa nở, làm cho ngôi nhà thơm hơn.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021