Thảo luận và cho biết các bức ảnh sau muốn nói về vấn đề gì liên quan đến rừng

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Thảo luận và cho biết các bức ảnh sau muốn nói về vấn đề gì liên quan đến rừng

Bài làm:

Quan sát những bức tranh trên em thấy: Những bức ảnh trên muốn nói về hiện tượng tài nguyên rừng đang bị phá hủy trầm trọng. Điều này không chỉ đe dọa đến các loại động vật sống trong rừng mà còn mang lại nhiều hiểm họa cho con người.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN